1. 1
  2. 2
  3. 3

veelgestelde vragen

Wat zijn netbeheerkosten?


Dit zijn de kosten die betaald moeten worden aan de netbeheerder voor het gebruik en beheren van
het gas- en elektriciteitsnetwerk. Uw netbeheerder is afhankelijk van uw postcode en verandert niet wanneer u
verande Vastrrt van energieleverancier.  De kosten die vallen onder de netbeheerkosten zijn:

* * Vastrecht transport/netwerk voor elektriciteit of gas: vaste kosten per jaar die u betaalt voor het gebruik van
het netwerk. Dit is onafhankelijk van hoeveel u verbruikt. Het tarief wordt door de Energiekamer gereguleerd.

 

* * Capaciteitstarief transport/netwerk voor elektriciteit of gas: de hoogte hiervan is afhankelijk van de capaciteit
van uw aansluiting. Elke netbeheerder hanteert zijn eigen tarief. De Energiekamer houdt in de gaten of dit tarief
onder het maximaal toegestane tarief blijft.

 

* * Periodieke aansluitvergoeding voor elektriciteit of gas: een vergoeding voor het in stand houden en
onderhouden van uw aansluiting, afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting.

 

* * Meterhuur/meetdienst elektriciteit of gas: de meter is meestal eigendom van de netbeheerder. 
Afnemers betalen een bepaald bedrag voor het gebruik ervan. Dat bedrag dekt de kosten voor het gebruik van de
gasmeter, de meterstandopname, controle op de juistheid van de meterstanden en kosten voor meetinrichting.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een maximale meterhuur afgesproken. Alleen bij een slimme meter
mogen de netbeheerders afwijken van dit maximum. Meetdiensten worden ook steeds vaker bij andere partijen
gecontracteerd. Dan zal er in de meeste gevallen een afzonderlijke factuur van die partij worden ontvangen.

 

* * Systeemdiensten dekken de kosten van TenneT, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

 

Over al deze tarieven dient u btw te betalen. Sommige leveranciers vermelden de tarieven exclusief btw en tellen die pas helemaal onderaan de nota erbij op.

 

In de berekening van uw persoonlijke aanbod zijn ook alle transport- en netbeheerkosten voor uw regio
meegenomen die geldig zijn op het moment van de aanbieding.

Andere vragen in deze categorie