1. 1
  2. 2
  3. 3

veelgestelde vragen

Wat staat er op een stroometiket?


Op het stroometiket staat hoe uw stroom is samengesteld. U vindt de volgende percentages op het stroometiket:


* * Hoeveel is opgewekt met behulp van aardgas?
* * Hoeveel is opgewekt met behulp van kolen?
* * Hoeveel is opgewekt met behulp van kernenergie?
* * Hoeveel is opgewekt met behulp van hernieuwbare bronnen als windenergie en energie uit biobrandstof?
* * Hoeveel procent van de elektriciteit waarvan uw energiebedrijf niet zeggen waar het vandaan komt?

 

 

Andere vragen in deze categorie