1. 1
  2. 2
  3. 3

veelgestelde vragen

Wat is groene stroom


Groene stroom is ‘gewone’ elektriciteit, maar wordt, in tegenstelling tot grijze stroom opgewekt op verschillende manieren zoals:


* * met zonnecollectoren;
* * met windmolens;
* * met waterkrachtcentrales;
* * door biomassa te verbranden, bijvoorbeeld hout of afval.


Voor consumenten is groene stroom bijna altijd even duur als grijze, niet duurzaam opgewekte, stroom.

Het opwekken van groene stroom is echter wel duurder.  Dat u voor groene stroom nauwelijks meer betaalt dan
voor grijze stroom heeft te maken met de overheidssubsidie op groene stroom. Bovendien houden energiebedrijven
hun prijzen voor groene stroom laag om zo veel mogelijk klanten te krijgen.
Door de overheid wordt toegezien of een leverancier die groene stroom aanbiedt ook daadwerkelijk voldoende
groene stroom inkoopt of produceert. Het etiket groen kan dus niet zomaar op een product worden geplakt.
Aan de elektriciteit zelf merkt u niet hoe deze is opgewekt. Uw groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de
grijze stroom van uw buurman. De meeste leveranciers leggen op hun website uit hoe hun groene stroom wordt
geproduceerd.  Mits de energie op een duurzame manier wordt opgewekt, zijn ze verder vrij in de keuze hoe ze dat doen.
Tijdens de Collectieve Inkoop Energie kunnen leveranciers uitsluitend hun bod uitbrengen voor producten met

100% groene stroom. Op de site van de leverancier kunt u het ‘product-groenestroometiket’ vinden en ziet u

hoe deze groene stroom is opgewekt. Dit betekent (nog) niet dat deze leveranciers uitsluitend groene stroom

aan hun klanten leveren. Voor een overzicht van de verhoudingen tussen de verschillende soorten stroom die

de deelnemende leveranciers aan hun klanten leveren kunt u terecht op de website van de winnende leveranciers.
Doordat bij de Collectieve Inkoop uitsluitend groene stroom wordt aangeboden, neemt de totale vraag naar groene
stroom toe en neemt daarmee de vraag naar grijze stroom af. Op deze manier dragen we gezamenlijk bij aan een
duurzamere wereld.

 

 

Andere vragen in deze categorie