1. 1
  2. 2
  3. 3

veelgestelde vragen

Vermindering energiebelasting elektriciteit


Dit is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde
energiebelasting. De Nederlandse overheid ziet elektriciteit als een basisvoorziening voor iedereen.
Daarom geeft de overheid een vermindering op de energiebelasting voor elektriciteit in de vorm van
een vast bedrag per jaar. Dit wordt automatisch verrekend op de jaarrekening die u ontvangt van uw
energieleverancier.  U krijgt de vermindering energiebelasting ongeacht de grootte van uw verbruik.
Wanneer u dus (erg) weinig elektriciteit verbruikt, kan het zijn dat u voor het verbruik van elektriciteit jaarlijks meer
geld ontvangt dan betaalt. Wanneer de elektriciteitsaansluiting bijvoorbeeld  een garagebox of gemeenschappelijk
trappenhuis betreft, heeft u geen recht op een vermindering van energiebelasting.


Wanneer u binnen een jaar overstapt naar een andere leverancier, wordt het bedrag naar rato verrekend.

* De vermindering energiebelasting voor verblijfsruimte is volgens de Belastingdienst niet afhankelijk van een
minimale of een maximale doorlaatwaarde.
** De vermindering energiebelasting voor een garage of gedeelde ruimte is per 1 januari 2015 afgeschaft.

 

Andere vragen in deze categorie