1. 1
  2. 2
  3. 3

veelgestelde vragen

Betalingen


De betaling aan de leverancier zal bij voorkeur gebeuren door middel van een automatische incasso.

U kunt de leverancier machtigen door ondertekening van deze incasso machtiging.

Denkt u er wel nog even aan om de eventueel nog lopende machtiging aan de oude leverancier te annuleren,

nadat de eindafrekening is betaald natuurlijk.

 

 

Andere vragen in deze categorie